QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TÍN

 

    Ngày 01 tháng 07 năm 2019 Trường Tiểu Học Ân Tín được thành lập từ việc sáp nhập Trường Tiểu Học Số I Ân Tín và Trường Tiểu Học Số II Ân Tín theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 21 tháng 06 năm 2019 của chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Ân. Trường có 4 điểm trường, điểm chính đặt tại thôn Thanh Lương, ba điểm lẻ còn lại đặt ở thôn Vạn Hội, thôn Vĩnh Đức, thôn Năng An. Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường là thầy Trần Nhị,  cô Nguyễn Thị Hoài Phương giữ chức vụ chủ tịch hội đồng trường, phó hiệu trưởng nhà trường; chủ tịch Công đoàn cơ sở là thầy Đặng Quang Cảnh, thầy Hoàng Ngọc Hải giữ chức vụ phó chủ tịch Công đoàn cơ sở; trường có 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổng số phòng học và làm việc là 41 phòng, có 23 lớp học với 630 học sinh.

    Năm 1992, Trường Tiểu Học Số I Ân Tín và Trường Tiểu Học Số II Ân Tín được tách ra từ trường Phổ Thông Cấp I, II Ân Tín, thành lập theo quyết định số:250/QĐ-UB ngày 31 tháng 8 năm 1992 của UBND huyện Hoài Ân.

   Trường Tiểu Học Số I Ân Tín đóng trên địa bàn thôn Thanh Lương và quản lý học sinh tiểu học của các thôn: Thanh Lương, Năng An, Vĩnh Đức gồm 28 lớp với 1024 học sinh; cơ sở vật chất thiếu thốn chỉ có 14 phòng học tạm và 01 phòng làm việc cho ban giám hiệu. Hiệu trưởng là thầy Bùi Long Quang, đồng hành cùng 28 cán bộ giáo viên. Ngày 12 tháng 09 năm 1996 thầy Bùi Long Quang được điều động đến công tác tại trường THCS Ân Tín; thầy Phạm Hồng Thới được bổ nhiệm hiệu trưởng tiếp tục quản lý và điều hành nhà trường cùng với 27 cán bộ giáo viên. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành giáo dục, hội phụ huynh học sinh, sự phấn đấu nổ lực của thầy và trò toàn trường đến năm 2001, nhà trường vinh dự đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ I của bộ trưởng Bộ  GD&ĐT theo quyết định số 4045/QĐ-BGD&ĐT - GDTH ngày 06 tháng 07 năm 2001. Đến ngày 15 tháng 09 năm 2005, thầy Phạm Hồng Thới được điều động đến công tác tại trường THCS Ân Tín; thầy Nguyễn Thành Quang được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng tiếp tục quản lý và điều hành nhà trường cùng 28 cán bộ giáo viên. Năm học 2015-2016 nhà trường được Sở GD&ĐT Bình Định kiểm tra và công nhận "Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3". Đến ngày 01 tháng 07 năm 2019 thầy Nguyễn Thành Quang được điều động về làm hiệu trưởng Trường Tiểu Học Ân Mỹ.

   Trường Tiểu Học Số II Ân Tín đóng trên địa bàn thôn Vạn Hội gồm 16 lớp với 462 học sinh; cơ sở vật chất chỉ có  06 phòng học chính, 02 phòng tạm. Hiệu trưởng là thầy Hồ Minh Tiên, đồng hành cùng 18 cán bộ giáo viên trong đó 01 hiệu trưởng 01 tổng phụ trách. Tháng 08 năm 2004 thầy Hồ Minh Tiên chuyển công tác đến Trường Tiểu Học Số I Ân Tín, thầy Nguyễn Khắc Dũng được bổ nhiệm hiệu trưởng tiếp tục quản lý và điều hành nhà trường cùng với 19 cán bộ giáo viên với 13 lớp học. Đến ngày 01 tháng 07 năm 2019 thầy Nguyễn Khắc Dũng được điều động về làm hiệu trưởng Trường Tiểu Học Bok Tới.

    Hiện nay, Trường Tiểu học Ân Tín đang tiếp tục phấn đấu xây dựng nhà trường phát triển mọi mặt theo các tiêu chí của trường tiểu học đạt mức chất lượng giáo dục "Cấp độ 3" và "đạt trường chuẩn quốc gia Mức độ 2".

                                                           Ân Tín, ngày 01 tháng 09 năm 2020

                       HIỆU TRƯỞNG