STTHọ tênNgày sinhGiới tính
1Đặng Quang Cảnh10/08/1966Nam
2Hồ Văn Châu22/06/1969Nam
3Nguyễn Thị Thanh Mai14/01/1974Nữ
4Trần Nhị04/03/1965Nam
5Bùi Long Phương02/10/1971Nam
6Nguyễn Văn Siêng10/12/1973Nam
7Cái Thị Sương12/08/1969Nữ
8Ngô Thị Kim Tâm12/04/1968Nữ
9Trần Thị Tình10/10/1971Nữ
10Võ Thị Kim Tuyến15/10/1980Nữ
11Trần Thị Huyền Trâm22/02/1979Nữ