STTHọ tênNgày sinhGiới tính
1Nguyễn Thị Chỉnh26/12/1973Nữ
2Trần Thị Diệu05/05/1972Nữ
3Phạm Minh Được06/06/1991Nam
4Nguyễn Kim Hùng04/05/1968Nam
5Trần Văn Khương11/11/1964Nam
6Võ Thị Minh Linh18/04/1978Nữ
7Lê Thị Thanh Lũy19/11/1979Nữ
8Nguyễn Thị Mươi11/01/1976Nữ
9Võ Thị Bích Ngọc03/05/1967Nữ
10Nguyễn Thị Thanh Qui03/02/1992Nữ
11Nguyễn Viết Sử22/01/1972Nam
12Phạm Thị Minh Tuyết08/08/1971Nữ
13Phạm Thị Thanh07/05/1972Nữ