STTHọ tênNgày sinhGiới tính
1Nguyễn Phước Bình26/11/1971Nam
2Lê Thị Gái20/12/1969Nữ
3Đỗ Thị Hạ30/12/1975Nữ
4Hoàng Ngọc Hải05/03/1985Nam
5Lê Văn Hạnh03/01/1970Nam
6Bùi Thị Hồng25/04/1968Nữ
7Lê Thị Hồng Hướng03/04/1970Nữ
8Đỗ Thị Tuyết Lan27/03/1986Nữ
9Ngô Thị Kim Nữa30/12/1971Nữ
10Nguyễn Thị Hoài Phương27/02/1973Nữ
11Đặng Thị Thu Sương10/12/1974Nữ
12Trần Thị Thanh Thùy12/08/1992Nữ